OSNOVNA ZAŠTITA putem KUĆIŠTa

Zaštitu koju kućište pruža obavijanjem opasnih ili osjetljivih dijelova označava se kombinacijom slova i znamenki u skladu s IEC 60529. 

OZNAKA DEFINIRA STANDARDIZIRANE STUPNJEVE ZAŠTITE OD

a navodi je se u obliku IP kodâ (međunarodna oznaka stupnja zaštite, en. International Protection).

ZAŠTITA OD DODIRA I STRANIH TIJELA

ZAŠTITA OD VODE | DODATNA SVOJSTVA

U oznakama stupnja zaštite (npr. IP 54) prva znamenka označava i zaštitu od stranog tijela i zaštitu od dodira. Kod oznaka stupnja zaštite s dodatnim slovom (npr. IP 20C) prva znamenka označava samo zaštitu od stranog tijela, a dodatno slovo opisuje zaštitu od dodira.

 

USPOREDBA ZAŠTITE OD DODIRA I ZAŠTITE OD PRODORA STRANIH KRUTIH TIJELA

Potrebno je razlikovati zaštitu od dodira i zaštitu od prodora krutih stranih tijela. U načelu ih se zajedno obilježava prvom karakterističnom znamenkom.

Drugim izdanjem IEC 60529 objavljenim 2000. prvi su put razlikovane zaštita od izravnog dodira (osnovnu zaštitu) i zaštita od krutih stranih tijela, a koje se u načelu zajedno obilježava prvom znamenkom.

VIŠI STUPANJ ZAŠTITE ZA SIGURAN RAD

U nekim je slučajevima zaštita od izravnog dodira ipak važnija, pa shodno tome za istu treba birati i viši stupanj u odnosu na stupanj zaštite od prodora krutog stranog tijela. U specifikacijama to često dovodi do konfuzije. Primjerice, prema IEC 61439 opća zaštita od izravnog dodira za sklopne blokove ne mora biti relativno visoki IP 20 budući da je dovoljan IP XXB. U slučaju da je iz određenih razloga traženi stupanj IP 20, on automatski implicira i IP XXB.

STUPNJEVI ZAŠTITE I METODE ISPITIVANJA

Da je razlikovanje između ostvarivanja viših stupnjeva zaštite (npr. IP 4X) ponekad presudno najbolje se očituje u prikazu ispitne metode:

“STVARNI“ IP 4X UMJESTO IP 3XD

Ekvivalent nekadašnjeg stupnja zaštite IP 4X prema trenutno je važećim kriterijima IP 3XD ili niži. Određeni broj proizvedenih kućišta tako više ne zadovoljava zahtjeve zaštite. Iako je u većini slučajeva IP 3XD i dalje prihvatljiv čak i kod ugradnje na otvorenim prostorima, kod određenih je primjena (npr. na gradilištima) ipak potreban “stvarni“ IP 4X.

SUSTAVI ORMARA I KUĆIŠTA S ÖVE CERTIFIKATOM

Sva naša kućišta ispitana su u skladu s važećim kriterijima (ÖVE/ÖNORM EN 60529:2014) i nose certifikat Austrijskog zavoda za elektrotehniku (ÖVE). Naša poliesterska kućišta (ormari i stupovi) po ugradnji nose stupanj zaštite IP 44. Po narudžbi proizvodimo i kućišta sa zaštitom od prašine (stupanj IP 54).

Prema potrebi proizvodimo i kućišta sa stupnjevima zaštite nižima od IP 44 (npr. kod radnih uvjeta u kojima je potrebno odvoditi toplinu). U takva kućišta naknadno se ugrađuje ventilacijske rešetke nižeg stupnja zaštite. Naši će Vas AGENTI TEHNIČKE PRODAJE rado o tome savjetovati.

 

Određeni sklopni blokovi moraju zadovoljavati stupanj zaštite i uz otvoreno kućište. Sukladno IEC 61439-3, stupanj zaštite razdjelnih ormara predviđenih za rukovanje od strane nestručnih osoba (razdjelni ormari za instalacije, razdjelni ormari za brojila) jest IP 2XC. Da bi zadovoljilo kriterij osnovne zaštite prema IEC 60364, kućište odnosno poklopac za zaštitu od dodira mora nositi minimalno stupanj zaštite IP XXB.

Oznaka “XX“ neodgovarajuća je za prikaz stvarnog stupnja zaštite određenog proizvoda. Zaštita je mjeriva, pa “X“ stoga nije dostatna oznaka. Točna oznaka za proizvod bez zaštite od prodora vode kod otvorenog kućišta jest IP 20C. Oznaka “X“ ujedno nije odgovarajuća ni za zaštitu vanjskih površina kućišta. Za njih su primjerice prikladne oznake IP 44 ili IP 54, a ne IP 4X ili IP X4.